Solidaritat


Dental Gaudí
Acción Planetaria DSR és clínica col·laboradora d’Acción Planetaria DSR (antigament coneguda com a Dentistas Sobre Ruedas), una associació sense ànim de lucre que treballa per a millorar l’entorn i la qualitat de vida de les persones amb menys recursos, amb la ferma creença que un món millor és possible, valor que compartim a Dental Gaudí.

Un dels principals eixos de treball d’Acción Planetaria DSR  és la seva clínica solidària a Barcelona, on es dóna servei a persones sense recursos i en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de proporcionar-los accés a l’atenció odontològica, i en especial a tractaments conservadors i rehabilitadors. Els pacients els hi arriben derivats d’entitats com Càrites, Creu Roja o Ajuntaments, entre d’altres.

Un altre dels eixos de treball d’Acción Planetaria DSR, és organitzar i coordinar diferents projectes per millorar la salut bucodental i general, en països i regions amb manca de serveis sanitaris, així com fomentar l’educació i els hàbits higiènics en aquests països. Actualment, fan assistència odontològica solidària a Grècia, Perú, Sierra Leone, Mauritània i Senegal.

L’aportació de Dental Gaudí a Acción Planetaria DSR es concreta amb la donació periòdica de material clínic perquè es faci assistència odontològica solidària. I amb la realització de formació i assessorament gratuït per als odontòlegs d’Acción Planetaria DSR. La Dra. Neus Sancho Lecina també ha participat en l’expedició odontològica de DSR al Perú, l’any 2010.

DSR-ES