Avís legal

Condicions general d’ús del lloc web www.dentalgaudi.com

 

 

  1. Introducció

 

La utilització del lloc web www.dentalgaudi.com (en endavant, “lloc”), li atribueix la condició d’usuari (en endavant, “usuari”). Qualsevol ús que faci del lloc o dels serveis que s’hi inclouen implicarà l’acceptació dels termes legals d’aquest avís legal, per la qual cosa l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir aquests termes legals cada vegada que visiti el lloc.

 

D’acord amb l’establert a la Llei de serveis de la societat de la informació li comuniquem que el lloc està registrat a l’Estat Espanyol; el seu titular és CLINICA GAUDÍ, S.L. (en endavant, “DENTAL GAUDÍ”), inscrita amb número E08961646 al Registre Sanitari de Clíniques i Consultoris Dentals de la Generalitat de Catalunya, i amb domicili social a Castellbisbal (Barcelona), a l’avinguda d’Antoni Gaudí, 31, baixos, local B, i adreça electrònica info@dentalgaudi.com, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42.619, foli 86, full número B-411932, inscripció 1a i proveïda de C.I.F. B-65583650.

 

La temàtica principal del Lloc és la salut bucodental. Ha estat creat amb caràcter merament informatiu amb l’objectiu de promocionar, al públic general, les activitats que DENTAL GAUDÍ realitza, així com els serveis que presta. El responsable mèdic del lloc és la Dra. Neus Sancho Lecina, administradora de DENTAL GAUDÍ i odontòloga col·legiada amb número 3.230 al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC).

 

  1. Ús del lloc i responsabilitats

 

L’accés a aquest lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del lloc per l’usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec.

 

El fet d’accedir a aquest lloc no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre DENTAL GAUDÍ i l’usuari. Tanmateix, la informació exposada no constitueix una oferta vinculant.

 

No són objecte de garantia, per part de DENTAL GAUDÍ, la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del lloc; tampoc que el seu contingut o la informació que hi passa a través estigui lliure de virus o d’altres elements lesius.

 

DENTAL GAUDÍ no pot assumir cap responsabilitat respecte a la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc, dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris, ni dels resultats que pugui comportar l’aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis als quals es pugui accedir a través del lloc; la responsabilitat final recaurà sempre en l’usuari.

 

Aquest lloc pot contenir informació general relativa a malalties o situacions mèdiques i al seu tractament. Aquesta informació es facilita exclusivament amb finalitats informatives i educatives, no constitueix recomanació ni assessorament destinat a pacients i no pretén substituir el consell o visita mèdica o d’un altre professional sanitari qualificat. No ha d’utilitzar la informació continguda en aquest lloc per diagnosticar un problema de salut o una condició física, ja que es requereix formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. Davant de qualsevol dubte o consulta acudeixi a un odontòleg o a un metge, amb el benentès que les decisions relatives a la salut han de ser preses per un professional sanitari, considerant les característiques úniques del pacient.

 

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposa el present avís legal. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb finalitats il·lícites i/o contraris al que estableixen aquestes condicions, lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar els serveis, DENTAL GAUDÍ i/o la seva imatge o impedir el seu correcte funcionament o d’aquests serveis que s’ofereixen o que es poguessin oferir en un futur.

 

  1. Continguts i Propietat intel·lectual

 

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc (imatges, sons, textos, arxius, codi font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre) són de titularitat exclusiva de DENTAL GAUDÍ o de terceres persones físiques o jurídiques a les quals se n’ha autoritzat l’ús i estan sotmesos a la protecció prevista a la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola.

 

Queda prohibida qualsevol (excepte per a ús privat) distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra utilització dels continguts sense l’autorització expressa i per escrit, que caldrà sol·licitar a DENTAL GAUDÍ. Així, l’accés als continguts d’aquesta web no transfereix cap dret sobre ells.

 

DENTAL GAUDÍ no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc. DENTAL GAUDÍ facilita l’accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del seu interès. No obstant això, aquestes pàgines poden no pertànyer-nos, i no ens comprometem a fer una revisió dels seus continguts. Per això, no ens fem responsables dels continguts i funcionament de les pàgines enllaçades o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o del seu ús. L’establiment d’enllaços en cap moment implica relació alguna, col·laboració o suport amb la pàgina enllaçada o amb l’entitat que la promou.

 

El contingut reflecteix l’opinió dels seus autors que pot no coincidir amb la de DENTAL GAUDÍ.

 

DENTAL GAUDÍ es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el lloc, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquest, així com de les presents condicions d’ús.

 

  1. Protecció de dades personals

 

Mitjançant aquest lloc no se sol·licitarà mai dades de salut de l’usuari. Aquest lloc tampoc serà utilitzat per oferir serveis de consulta virtual.

 

L’usuari dels serveis oferts a través del lloc està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa, plenament i sense reserves que DENTAL GAUDÍ les tracti de forma automatitzada i les incorpori al fitxer de pacients, amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació i/o d’assistència.

 

Els titulars de les dades tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer; podran exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació de protecció de dades. Per exercir els drets abans esmentats, l’usuari dirigirà un escrit al seu responsable a DENTAL GAUDÍ, amb l’assumpte “Dades personals”, a l’avinguda d’Antoni Gaudí, 31, baixos, local B, CP 08755 de Castellbisbal, o bé enviant un correu electrònic a info@dentalgaudi.com amb la mateixa referència.

 

Les seves dades no se cediran a tercers ni s’utilitzaran per a cap altra finalitat diferent a l’establerta en aquest avís, llevat que una llei estableixi el contrari.

 

L’usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti a DENTAL GAUDÍ i de la comunicació de qualsevol canvi o variació.

 

  1. Ús de galetes i IP

 

El lloc, mitjançant servidors propis o de tercers, pot detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari, amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

El lloc també pot utilitzar galetes (cookies) per tal de facilitar i millorar la navegació dels usuaris, entre d’altres, galetes de mesuradors (Google, Nielsen, Comscore, Weborama, etc.). Aquestes galetes s’utilitzen per analitzar les visites realitzades, els llocs i els temps de navegació pel lloc web. La informació de les galetes és transmesa i arxivada directament pels mesuradors en els seus servidors, els quals poden estar ubicats en un país amb protecció no equiparable a la del país del titular d’aquest lloc web. Aquests mesuradors podran transmetre aquesta informació de les galetes a tercers quan així ho requereixi la legislació, i utilitzar-la per facilitar els serveis prestats als usuaris.

 

  1. Llei aplicable i jurisdicció

 

Les presents condicions es regiran per la legislació vigent a Catalunya, que serà d’aplicació en el no disposat en aquests avís legal en matèria d’interpretació, validesa i execució.

 

DENTAL GAUDÍ i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb aquest lloc o activitats que s’hi desenvolupin.